english

Jogi nyilatkozat

 

Kérjük, hogy a Faker 2000 Kft. weboldalainak megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi nyilatkozatot. A weboldalaink megnyitása az Ön részéről az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadásának minősül.

 

Szerzői jogok


A Faker 2000 Kft.. weboldalain szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Faker 2000 Kft.. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

 

Védjegyek


A Faker 2000 Kft. weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok a Faker 2000 Kft. tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az Faker 2000 Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén a Faker 2000 Kft. a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

 

Információk


A Faker 2000 Kft... weboldalain közzétett információk és adatok, terméklisták és árak tájékoztató jellegűek, amelyek folyamatosan változnak/változhatnak. A Faker 2000 Kft. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

 

Személyes adatok kezelése


Ön interneten keresztül megadhatja részünkre e-mail címét, illetőleg telefonszámát, amennyiben igényli, hogy az Ön részére a Faker 2000 Kft.-vel, illetőleg az Faker 2000 Kft. termékeivel kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel. IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Faker 2000 Kft.. ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A Faker 2000 Kft. kijelenti, hogy adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. Ha Ön különleges adatot küld a részünkre, azt a Faker 2000 Kft. a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli. Az Faker 2000 Kft. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezel.

 

Az internet biztonsága


Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet. Javasoljuk, hogy a Faker 2000 Kft. weboldaláról bármely dokumentum, információ letöltését megelőzően gondoskodjon megfelelő vírus elleni védekezés kialakításáról. A Faker 2000 Kft.. az internetről letöltött anyagokból eredő vírus fertőzésért, illetve az ez által okozott károkért felelősséget nem vállal.